Seichem


Tera-Mai Seichem is een onderdeel van het helingsysteem Tera-Mai behorend aan Kathleen Milner, medium van helende energieën. Onder deze helende energieën vallen o.a. Reiki (aarde) ,Sakara (vuur), Sophi-El (water) en Angeliclight (lucht/ether en het gebied van de engelen, gidsen en helpers).

De traditionele Seichem geeft vuurenergie door met de aardingskwaliteit van de aarde (Reki). Tera-Mai Seichem is een initiatie in alle vier elementen:

  • Aarde (Reiki) heling energie wordt ervaren als warm en koud. Het aardt alle andere heling energie
  • Vuur (Sakara) onderscheidt zich duidelijk als lichte elektrische prikkels. Werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam.
  • Water (Sophi-El) is golven van koele energie. Haalt diepe emoties boven.
  • Lucht (Angeliclight) is tweevoudige energie van lucht/ether en het gebied van de engelen en gidsen. Geestelijke heling verhoogt de kracht van het derde oog en de kracht van het gesproken woord.


Sakara (vuur)
Sakara is verbonden met het element vuur. Sakara brengt een regenboog van beschermend licht dat de aura omringt. Sakara werkt in de aura en reinigt de chakra's, het verbrandt door blokkades en weerstanden heen die in de fysieke, mentale, emotionele en andere fijnstoffelijke lichamen aanwezig zijn en transformeert ze. Sakara voelt aan als kleine elektrische impulsen die door je handen gaan.Sophi-El (water)
Sophi-El is verbonden met het element water. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf. Sophi-El dringt diep in het emotionele lichaam door om de kern 'oorzaak en gevolg' van de verstoring / blokkade te vinden. Sophi-El opent het hart, zodat men weer liefde kan ontvangen en weer mededogen kan hebben. Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling zal de behandelde personen een gevoel van vreugde brengen.Angeliclight (lucht / gebied van de engelen)
Angeliclight is een tweevoudige straal, die bestaat uit het element lucht en het gebied van de engelen, de heilige geest en je hogere zelf. Het element lucht drukt de kwaliteit van communicatie uit. Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Een ander aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, daarom moeten degene die geïnitieerd worden in Angeliclight een gedisciplineerde geest hebben en zich bewust zijn van hun woorden. Door Angeliclight wordt alles waar je mee werkt krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus.

Reiki en Sophi-El zijn vrouwelijke energieën (yin), Sakara en Angeliclight zijn mannelijke energieën (yang), waardoor je als heler een goede balans hebt bij het werken met helings-energieën.

Design downloaded from free website templates.