Reiki II

Bij Reiki I leer je door handoplegging energie aan onszelf en anderen door te geven.

De Reiki II inwijding vergroot merkbaar de hoeveelheid helende energie en de inwijding is geconcentreerd op de emotionele, mentale en karma behandeling van de ontvanger.

Behandeling met Reiki II maakt rechtstreekse handoplegging veel krachtiger. Ook leer je de methode en de werkwijze voor het  behandelen van mensen die niet fysiek aanwezig zijn, afstandsbehandeling.
In Reiki II worden symbolen geïntroduceerd en voor het eerst bewust toegepast. De symbolen kunnen zowel bij een behandeling met handoplegging worden gebruikt als met een afstandsbehandeling. Symbolen zijn tekens en woorden, die een basiskracht bij zich hebben en die extra kracht krijgen als het geloof en vertrouwen van de gebruiker ervan in HET ZELF toeneemt. Hier onder  een aantal symbolen en de betekenis ervan.Cho ku Rei


      
Dit
  symbool wordt gevormd uit twee tekens en drie woorden. De tekens hebben de vorm van een spiraal en worden getekend van binnen naar buiten.
Cho = Verbindt
Ku = de Kracht, Energie
Rei = en de Ziel, de Eenheid
De spiraal, draaiend met de klok mee, verbindt met de kosmische/spirituele energie en versterkt deze energie.
De spiraal, draaiend tegen de klok in, verbindt met de energie vanuit de aarde en versterkt deze energie.
Dit symbool wordt vooral gebruikt om de werking van andere symbolen te versterken. Om deze reden noemt men dit symbool ook wel de versterker, de schakelaar. Het is een kracht-bundelaar. Alle polariteiten worden met elkaar verbonden in een gecentreerde kracht, samenkomend in het centrum: de ziel, de eenheid, het hart.
De Tibetaans-boeddhistische definitie van dit symbool is begin of ingang, fase van voortbrengen. De mandala in het hart plaatsen.
Mediteren tot er geen onderscheid is tussen de meditatie en de wereld. Leegte, niet vastzitten aan het aardse vlak. De eerste stap, de eerste ervaring.


Hon Sha Ze Sho Nen 


                                 

Dit symbool bestaat uit een vijftal samengevoegde karakters. De vijf karakters samen vormen de woorden Hon Sha Ze Sho Nen. Dit symbool werkt op meerdere vlakken.
Het legt de verbinding tussen geest en lichaam ( hemel en aarde ).
Het kan ook gebruikt worden als brug tussen verleden, heden en toekomst 
en voor heling op karmisch niveau.
Het legt de verbinding van behandelaar naar ontvanger.
De Tibetaans-boeddhistische definitie van dit symbool is geen verleden, 
geen heden, geen toekomst. Vrij van misvatting en karma (karma definieerd als handelen van de geest). De geest creëert tijd, ruimte, beperking en misleiding. Verlichting gaat boven de geest uit naar de Boeddha natuur (Godheid van binnen) in elk van ons. Als de geest bewust is, is er openheid en loslaten: vrijheid van tijd, ruimte, misleiding en beperking. Het verdwijnen van beperking betekent het begrijpen van alle dingen.


Sei He Ki 


                           
Dit symbool is opgebouwd uit drie tekens en drie woorden.
Sei = ik richt
He = pijl en boog
Ki = op de doelen eenheid en kracht
Het symbool van psyche, dat wordt gebruikt voor mentale heling.
Wanneer onze gedachten veranderen volgen ook de emoties die daarmee verband houden.
Sei-he-ki begeleidt dit proces, zodat men door gedachtepatronen heen kan breken met als gevolg daarvan dat het leven ( of de beleving ervan ) kan veranderen.
De Tibetaans-boeddhistische definitie van dit symbool: aarde ( en de 
persoon in incarnatie ) wordt gezien als onzuivere grond. 
Onzuivere grond ( geel ) wordt door wijsheid gezuiverd tot goudzuivering, 
gedaanteverandering, alchemistische verandering van afval in goud. Dit is verlichting die weinigen bereiken ( Boeddhastatus ) door de bewustwording van de leegte van het Zelf. Zuivering door het vuur van de wijsheid tot goud/zuiverheid.

Hearth


             

Dit is een van de twee missende Reiki-symbolen zoals aan Kathleen Milner is doorgegeven.
Dit symbool vertegenwoordigt liefde, ware schoonheid, harmonie en evenwicht.
Het is het symbool van het hart, van waaruit alle liefde en heling vloeit. 
Op een ander niveau is het de piramide die ons met zijn bovengenoemde 
eigenschappen omringt en beschermt. Je kunt degene die je behandelt visualiseren en in de piramide plaatsen.


Zonar 


      

Dit is een andere vrijgegeven Reiki-symbool.
Zonar wordt gebruikt om zaken uit het verleden ( ook vorige levens ), 
al dan niet karmisch, op te lossen. Het wordt ook gebruikt voor zaken waar we geen grip op kunnen krijgen. Onze fysieke cellen dragen vaak trauma's (en zelfs vastgezette ideeën opgenomen uit vorige levens) in zich, die we zowel met Zonar als met Hon-sha-ze-sho-nen kunnen behandelen.


Johre 


                                                     Johre symboliseert zuiverheid, reiniging, wit licht.
Dit symbool helpt bij het doorbreken van blokkades en zuivert alles wat 
negatief geladen is ( o.a. ruimtes en voorwerpen ).
Het kan gebruikt worden bij alles wat gereinigd moet worden van binnen en van buiten.
Johre bestaat uit zes tekens. Je kunt bij gebruik van dit symbool bij ieder teken dat je maakt de naam noemen, dus zesmaal Johre, dat is tweemaal drie.


Fire dragon


           

Dit is een yoga symbool, de zeven bochten vertegenwoordigen de zeven chakra's.
Het heft blokkades in de chakra's op. De vuurdraak symboliseert de energie die vanaf de basis-chakra langs de ruggengraat omhoog gaat: 
De kundalini of levensenergie.
Activering van de levensenergie.
Voor alle voorkomende rugklachten.
Voor menstruatieklachten en problemen met de menopauze.

Mara


              


Aarde-symbool, het heeft een tweeledige functie.
De vijf lussen vertegenwoordigen de vier richtingen en de vier elementen. 
De lus in het midden vertegenwoordigt ons hart. De twee V's komen in het midden samen en vertegenwoordigen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God haar/hemzelf. De spiraalvormige lijn vormt een verticale lijn tussen hemel en aarde.
Het staat symbolisch voor:
De aarde en alles wat vanuit de aarde 'gericht' wordt.
De relatie die de Reiki-energie heeft met de energie die van het centrum van de aarde uitgaat.
Dit symbool wordt gebruikt om iemand goed te aarden. Het verbindt ons dieper met Moeder Aarde.


Motor
Dit symbool herstelt de energie polariteit. Het wordt tweemaal in zijn 
totaliteit gebruikt met twee verschillende mantra's.
1. Motor + Cho-ku-rei's, gaat het lichaam binnen en de karteltjes 'vangen' 
     het virus.
2. Zanon + Cho-ku-rei's, herstelt de energie polariteit en neemt het virus 
     mee uit het lichaam. Dit symbool werkt vooral op het afweermechanisme 
     ten aanzien van binnengedrongen virussen.


ShantiShanti staat symbolisch voor vrede. Het heeft een drie-in-een werking. 
1. De heling van het verleden.
2. Het kunnen leven in het nu.
3. Het los kunnen blijven van de toekomst.
Dit symbool kan worden gebruikt in situaties/zaken waar men  het beste uit wil halen. Als je voor het slapen gaan Reiki aan jezelf geeft bevordert Shanti een vredige nachtrust.

Sati   


Sati vertegenwoordigt de vier elementen. De twee binnenste cirkels, mannelijk ( met de klok mee ) en vrouwelijk ( tegen de klok in ) vertegenwoordigen de dynamische relatie tussen die twee. Uit deze verbinding zal de manifestatie van vader/moeder God, evenzo als de ziel op aarde groter zijn nu we uit het donkere tijdperk komen en het Aquariumtijdperk binnengaan.
Het staat symbolisch voor het individuele evenwicht van de mannelijke 
en vrouwelijke kant binnen de persoonlijkheid.
Het symbool is drieledig:
1. Het gelijke arm kruis staat voor geestelijk evenwicht.
2. Het vierkant staat voor alle richtingen en vormen van tegengestelden.
3. Twee ineengeringde cirkels, welke staan voor mannelijk en vrouwelijk, 
     vader/moeder, yin/yang.
Dit symbool kan worden gebruikt om een betere integratie van het mannelijk en vrouwelijk deel binnen de persoonlijkheid te verkrijgen, waardoor men  zich completer kan voelen en het leven blijer, harmonieuzer en liefdevoller kan ervaren.

Design downloaded from free website templates.