Reiki I
Reiki I
bestaat uit 4 dagdelen. De cursisten ontvangen van de Reiki-leraar een 'afstemming' die tot doel heeft de kanalen die Reiki kunnen ontvangen en doorgeven opnieuw en voorgoed te openen, zodat de energie vrij kan stromen.
Er wordt met elkaar geoefend om de energie te kunnen ervaren.
Tevens leer je hoe je een complete Reiki-behandeling kunt geven en ontvang je kennis over het behandelen van veelvoorkomende ziekten / disbalansen.

Wat doet Reiki?
Om te beginnen is Reiki altijd totaal. Het bereikt alle niveaus van het bestaan.
Reiki streeft ernaar het wezen als totaliteit met al zijn aspecten in evenwicht te brengen. De behandelaar zelf dient bij het overbrengen van Reiki slechts als kanaal. Het is dus niet zijn eigen, beperkte energie die hij aan anderen doorgeeft en daardoor verliest. Integendeel- terwijl de universele levensenergie door hem heen stroomt, versterkt en armoniseert zij hem gelijk mee en Reiki vindt vanzelf haar weg naar de gebieden die behandeling nodig hebben.
Door bijzonder ontvankelijke mensen wordt Reiki vaak als liefde ervaren.
En liefde is immers altijd een kracht die verenigt, die tot steeds grotere
totaliteit wil voeren, tot aan een zijn met de hele schepping.
Reiki brengt lichaam en geest in evenwicht, Reiki geeft spirituele groei,  veranderingen en geestelijke zegen.Iedereen reageert anders op een Reiki-behandeling. Omdat Reiki altijd begint waar de ontvanger haar het meest nodig heeft, bestaan er geen algemene regels. De meest voorkomende ervaringen bij een behandeling is rust en ontspanning.

Als we iemand met Reiki behandelen, leggen we onze handen rustig, met gesloten vingers heel licht op de verschillende zones van het lichaam van de ontvanger. Vaak voelen we al heel snel een stromen, een gevoel van warmte dat soms wel tot gloeien kan toenemen, in sommige gevallen ook koelheid of kou. Beide worden vaak door de patiënt even duidelijk gevoeld als door ons. Het gebeurt ook dat de patiënt op andere plaatsen warmte voelt dan wij of dat hij kou voelt waar wij hitte waarnemen.
In de meeste gevallen reageert de ontvanger van Reiki met ontspanning;
af en toe gebeurt het dat iemand in slaap valt ( dit heeft geen invloed op de werking, bevordert het eerder). Soms komen oude, onverwerkte belevenissen in zijn bewustzijn terug en komen er emoties los.
Hoewel we bij de handoplegging het stoffelijke lichaam van de patiënt gebruiken om via onze handen de Reiki-energie bij hem binnen te brengen, blijft de werking niet beperkt tot het lichamelijk niveau. Ze voltrekt zich op alle gebieden van de eenheid van lichaam, geest en ziel van de mens.
Bij de behandeling met Reiki wordt de patiënt opnieuw verbonden met de harmonie van het universum en deze harmonie weet hoe hij gezond, volkomen en heel kan worden.

 

De werking van Reiki kan met een paar trefwoorden als volgt beschreven worden: bevordert de natuurlijke zelfgenezing, vitaliseert lichaam en geest, herstelt de harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn, werkt op alle niveaus, het lichamelijke, het geestelijke, het emotionele en dat van de ziel, brengt de energiehuishouding in evenwicht, heft blokkades op en bevordert volledige ontspanning, werkt ook bij dieren, planten en mineralen, is een totale geneesmethode. Reiki kan nooit schaden, omdat ze altijd stroomt in de hoeveelheid die de ontvanger nodig heeft.
Design downloaded from free website templates.