Zo'n honderd jaar geleden zocht de Japanse boeddhistische monnik Mikao
Usui de kennis naar verlichting.
Deze zoektocht duurde zijn hele leven. Omdat hij de kennis over genezing niet kon vinden in vertalingen van de Sutra's, de leerlingen van Boeddha, ging hij op zoek naar de originele versie. Hierin zou de wijsheid over genezen en de manier waarop dit te doen, te vinden zijn. Tot die tijd was de aarde omgeven door donkere, zware energie, zodat deze universele begrippen ontoegankelijk waren voor wie dan ook. Niemand zou de codes hebben kunnen ontcijferen zodat ook niemand de kracht zou hebben kunnen  misbruiken. Deze Sutra's, oude geschriften in het Sanskriet, lagen te wachten tot de tijd zou komen dat de juiste persoon met zuivere intenties de geheimen zou onthullen.
Als boeddhistische monnik leidde de zoektocht Usui naar India, Mongolie en Tibet om Sanskriet te leren en om met de Tibetaanse monniken te studeren.
Daarna heeft hij veel tijd doorgebracht met het lezen van deze eerbiedwaardige manuscripten. De Heilige Wetten werden hem onthuld. De universele verborgen kennis in de Sutra's sloot aan bij de kennis die Mikao Usui al had uit vorige levens, waarin hij ooit een Tibetaanse monnik was geweest.
Usui vond zijn antwoorden. Maar wijsheid en kennis zonder de sleutel om
de kracht te ontsluiten is als water scheppen in een vergiet. Om de volledige kennis over de genezende kracht, transformatie en de manifestatie daarvan te kunnen bewerkstellingen, moest hij een bewustzijnsverruimende ervaring ondergaan om zodoende 'bezield' te worden met de healende energie. Hij voelde intuïtief dat hij naar Japan moest terugkeren om een berg te beklimmen.
Bergen zijn in Japan heilig. Op een berg mediteerde en vastte hij 21 dagen.
Na deze 21 dagen werd hij letterlijk door de bliksem op de plaats van  zijn derde oog getroffen. Terwijl hij hierdoor zijn bewustzijn verloor, openbaarde zich de healende energie van Moeder-Vader God, waarnaar hij al die tijd had gezocht.
Toen hij weer bijkwam merkte hij dat de genezende kracht uit zijn handen straalde. In zijn bewusteloosheid werd hem duidelijk gemaakt dat hij deze kracht van aarde, vuur, water en lucht door middel van inwijdingen door kon geven aan anderen. Na deze gebeurtenis begon Usui met zijn opdracht om deze energie en kennis uit te dragen. Hij initieerde andere mannen en noemde hen Reiki-masters ( Reiki = universele levensenergie). Deze Reiki-masters hadden de macht over de elementen aarde, lucht, water en vuur. De elementen werkten multidimensioneel, dat wil zeggen ze bestaan
op aarde, op andere planeten en op andere bewustzijnsniveaus, ze bevatten alle vier een genezende 'straal'.De Japanse Reiki-masters waren in staat om wonderen te verrichten, want ze konden werken aan alle aspecten van het menselijk lichaam en ook die van de subtieler lichamen.
Hawayo Takata dacht echter dat haar alles was geleerd en verteld. Na terugkomst op Hawaï begon Hawayo Takata mensen te behandelen met Reiki door handoplegging. Ze was erg bekwaam en werd al snel bekend. Zij werd al snel gevraagd om ook mensen in te wijden en zo Reiki door te kunnen geven aan anderen. Ze vond echter, dat de Amerikanen er nog niet klaar voor waren om alle kracht te ontvangen die zij had gekregen van Chuiro Hayashi.
Zij loste dit probleem op door simpelweg de helft van de inwijdingsprocedure  weg te laten en een symbool te schrappen voor elk van de drie Reiki-inwijdingen.
Hawayo Takata heeft 22 masters opgeleid in haar leven. Niet een van deze masters, zelf haar eigen kleindochter Phyllis, is in staat dezelfde wonderen te verrichten als Mikao Usui of Hawayo Takata. Om de volledige kennis en kracht terug te vinden van de elementaire stralen kunnen we niet terug naar Japan. Alle Reiki-masters die door Mikao Usui zelf zijn ingewijd hebben voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog zelfmoord gepleegd, zodat de kennis en macht die ze bezaten niet zouden kunnen worden gebruikt ten bate van het Japanse rijk. Nadat Kathleen Milner in 1989 haar Reiki-masterschap heeft behaald zijn haar de missende symbolen zonar en harth doorgegeven door de hoogstaande wezens van een ander bewustzijnsniveau. Dit zijn de missende symbolen die wel door Usui werden gebruikt. In de jaren hierna leerde Kathleen met de energie van Sakara (vuur), Angelic Light (lucht) en Sophi-EI (water) werken, ook werd ze Seichem-master. Reiki 1,2 en 3 met het gebruik van de andere stralen is door Kathleen Milner beschermd en zij heeft de naam Tera-Mai Reiki gegeven.

Het woord Reiki betekent 'universele levensenergie' Reiki is de natuurlijke
geneeskracht die in krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van een reiki-kanaal stroomt. Hiervoor zijn alleen de inwijdingen en de 'krachtoverdracht' nodig, zoals die door een Reiki-master in een Reiki-weekend gegeven worden.
Omdat het de universele goddelijke kracht is, behoort ze toe aan allen die bereid zijn deze 'gave van genezende handen te aanvaarden. Eigenlijk zijn wij alleen met deze universele levensenergie geboren, maar in de loop van ons leven blokkeren wij deze kanalen.


wees juist vandaag niet geërgerd
maak je juist vandaag geen zorgen
eer je ouders, je leraren en de ouderen
verdien je brood eerlijk
wees dankbaar tegenover alles wat leeft.

Design downloaded from free website templates.