Lightarian ReikiLightarian Reiki is een vorm van Reiki, die in energetische frequentie verder gaat dan Usui Reiki en Karuna.

Lightarian Reiki is geïnspireerd door en gechanneld van de Verheven Meester Buddha.

Dit Reiki systeem werd gechanneld vanuit de hoogste celestijnse gebieden en op het niveau van de Verheven Meesters in dit geval in het bijzonder het gebied van Buddha. Lightarian Reiki werd in 1997 gechanneld door Jeannine Jelm en geïnspireerd en geleid door Buddha. Het Lightarian Institute heeft methoden - technologieën - ontwikkeld, om de mensheid te ondersteunen op weg naar een verhoogde staat van Zijn, met als uiteindelijke doel de hemel op aarde te brengen.

Doorgaans vinden onze groeiprocessen op een hele natuurlijke manier plaats, maar als Lightarian Reiki Master ga je je actief, effectief en met groeiende snelheid en toenemend bewustzijn bezighouden met je eigen spirituele verheffing en het planetaire verheffingsproces. Je verlaat hierbij op vrijwillige basis, uit vrije wil het Pad dat zich op natuurlijke wijze zou ontvouwen en je stapt bewust en vol overgave en vertrouwen in de wereld van Licht, waarbij je met enthousiaste vreugde alle kansen aangrijpt die je krijgt aangeboden in het leven welke jou verbinding verdiepen en versterken met de Buddha energie en de celestijnse sferen om jezelf en zo ook de wereld dienend te ondersteunen bij het Grote Celestijnse Plan. Daarbij wordt aan een diepe wens gehoor gegeven om je actief in te kunnen gaan zetten en zo de voorbereidingen van het Grote Celestijnse Plan breder, uitgebreider en meer te stimuleren en vooruit te stuwen.In deze tijd van grote veranderingen worden de hogere banden van Reiki aangeboden en beschikbaar gemaakt om de mensen te assisteren bij de voorbereiding op hun persoonlijke verheffingsproces. Afgestemd zijn op elke Lightarian Reiki band neemt je in toenemend versnelde mate mee naar hogere vibrationele niveaus. Lightarian Reiki is een Reikivorm die je met behulp van Verheven Meester Buddha kan inzetten om je te ondersteunen en je te versnellen op je Spirituele Pad.

Hierbij wordt dus tegemoet gekomen aan het actief en versneld groeien en toe leven naar een veel liefdevollere houding naar jezelf,  je eigen Pad en spirituele dienstverlening met als doel planetaire verlichting, waarbij ligt de nadruk op je Innerlijke Kracht en je persoonlijke binding met de hoogste Buddha energieën.

Bij het inzetten van Lightarian Reiki gebruik je je eigen Kracht, je Hogere Zelf verbinding met de aangeboden en beschikbaar gemaakte energie en je Intentie. Dit doe je in zelfhelings, healings voor anderen en bij de Afstemming op studenten.Bij Lightarian Reiki ligt de nadruk op Helen:

Balans in jezelf, met jezelf en daardoor ook effectiever in balans met je omgeving en met hen waarmee je te maken hebt. Dit alles met als doel om je versneld op je Spirituele Pad te kunnen voortbewegen. Heling wordt geactiveerd door een diepere verbinding met de Buddha energie waarin compassie een grote rol speelt.
De Verheven Meester Buddha is actief in het manifesteren en demonstreren van het gegeven Compassie hoe de aspecten daarvan kunnen worden ingezet ter bevordering van Heling en Verlichting. Buddha en zijn inspiratie vinden we niet alleen terug in Lightarian Reiki maar ook in de Lightarian Healing Ray.

Lightarian Reiki is verdeeld in 6 levels, ieder van deze levels is een Mastergraad op zichzelf.
Ze worden in 4 keer door gegeven :
Lightarian Reiki 1 & 2, Lightarian Reiki 3, Lightarian Reiki 4, en als 4e en laatste afstemming ontvang je Lightarian Reiki 5 & 6. Direct na het verkrijgen van een afgeronde Afstemming is de ontvanger volledig geactiveerd en in staat om direct eigen studenten af te stemmen. Je mag dus wachten met het doorgeven van deze systemen en graden tot je de Lightarian Reiki serie in zijn geheel hebt afgerond, maar je kan ook na elke Afstemming gelijk een ander afstemmen, als je daar voor voelt.

Opvallende eigenschappen die horen bij Lightarian Reiki:

  • Lightarian Reiki maakt geen gebruik van symbolen, maar van heldere intentie.
  • De Afstemmings methode gebeurt middels een uniforme methode waarbij een geleide meditatie wordt gebruikt.
  • De mensen die zijn afgestemd op Lightarian Reiki, ervaren een spirituele en energetische versnelling.


Lightarian Reiki is een unieke uitgebreide vorm van Reiki, die gebaseerd is op 6 hogere vibrationele banden van Reiki energie. Dankzij het channelings proces is ontdekt dat er acht banden bestaan van de van helende energie van Reiki, en dat de frequentie van elk van deze banden effectief versneld toeneemt, naarmate je in die hogere banden terecht komt.

Lightarian Reiki bezet de bovenste zes banden. Over deze indeling in ''banden'' zo nog iets meer...


Lightarian Reiki wordt aangeboden en steeds meer binnen het bewustzijn van de mensen gebracht om ons opnieuw te wijzen op het bestaan van de geweide niveaus van de hogere banden van Reiki, om mensen te helpen en te steunen terwijl zij een nieuwe fase van hun bestaan binnengaan.


Lightarian Reiki wordt aangeboden aan alle mensen die hun spirituele groei en heling willen versnellen, hun energetische frequentie willen verhogen, en ze voor te bereiden om de 'nieuwe menselijke soort' te worden. De nadruk van het Lightarian Reiki Systeem ligt op eenvoud en het gebruikmaken van de kracht van heldere, geconcentreerde intentie door iemands eigen, pure en creatieve gedachtevorming.


De meeste van principes en de filosofie achter Lightarian Reiki wordt gegeven in de eerste training van Lightarian Reiki Level I & II, van waaruit men zich verder kan voorbereiden op de ontvangst van de eenvoudige Afstemmingen op de hogere Levels van Lightarian Reiki III, IV en V & VI. De manuals worden niet zoals in veel online cursussen aangeboden in de vorm van pdf's maar worden per post verzonden waarbij je een manual ontvangt voor je studie. Deze is bedoeld voor zelf-studie waarbij je uitraard je vragen hierover aan me kan voorleggen.


De wachttijd tussen de ontvangst van de vier Lightarian Reiki Levels van Afstemming is 30 dagen.

Er wordt geadviseerd om in ieder geval 30 dagen tussen elke afzonderlijke Lightarian Reiki afstemming te laten bestaan om gewenningsperiodes de tijd te geven die nodig mocht zijn.Lightarian Reiki is een effectieve methode, voortgebracht door Verheven Meester Buddha om je te ondersteunen en je te versnellen op je Spirituele Pad. De wereld en het leven erin verandert snel gedurende deze tijden en de energie van Verheven meester Buddha ondersteunt ieder op intense en sterke manier als een persoonlijke gids en coach.

Design downloaded from free website templates.