Liefde meditatie


Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige bron van liefde. 
Ik sta deze liefde nu toe naar de oppervlakte te komen. Het vult mijn hart, mijn lichaam, mijn gedachten, mijn bewustzijn, Mijn wezen zelf en straalt van mij uit in alle richtingen. En komt verveelvoudigd naar mij terug.
Hoe meer liefde ik gebruik en geef, hoe meer ik te geven heb. 

De voorraad is oneindig. Het gebruik van liefde maakt dat ik me goed voel.
Het is een uiting van mijn innerlijke vreugde.
Ik hou van mezelf, Daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam, 
Liefdevol voed ik het met heilzaam eten en drinken, Liefdevol verzorg en kleed ik het en mijn lichaam reageert, Liefdevol met sprankelende gezondheid en energie.
Ik hou van mezelf, daarom voorzie ik mezelf van een comfortabele 
woning, die aan al mijn behoeften voldoet en waarin het een plezier is om te vertoeven. Ik vul de kamers met de vibratie van liefde, zodat iedereen die binnenkomt, mezelf inbegrepen, deze liefde zal voelen en er door gevoed zal worden. 
Ik hou van mezelf, daarom heb ik werk dat ik waarlijk mat plezier doe, waarbij ik mijn talenten en creatief vermogen gebruik, waarmee ik een goed inkomen heb. Terwijl ik met en voor mensen werk van wie ik hou en die van mij houden. 
Ik hou van mezelf, daarom denk en gedraag ik me op een liefdevolle wijze, want ik weet dat wat ik geef vermenigvuldigd naar mij terugkomt. 
Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen aan, want zij zijn een 
spiegel voor wat ik ben.
Ik hou van mezelf, daarom vergeef ik het verleden en alle voorbije 
ervaringen. Ik laat alles volledig los en zo ben ik vrij. 
Ik hou van mezelf, daarom leef ik geheel in het hier en nu, elk moment als goed ervarend en wetend dat mijn toekomst schitterend en vreugdevol en zeker is. Want ik ben een geliefd kind van het universum en het universum verzorgt me liefdevol, nu en altijd.

Design downloaded from free website templates.
Z